TÁBORY 2018

 Naše občanské sdružení od roku 2007 připravuje pro děti a rodiče zajímavé programy. Naším cílem je společný čas rodičů a dětí, tvoření společných zážitků a dojmů.

LETNÍ TÁBORY 2018 - TERMÍNY:

16.7. - 20.7.  - Malešice - " Sportovně výletní týden" - pro děti bude připraven program sestavený z výletů, her v přírodě a plnění různých sportovně dovednostních úkolů. Děti budou po celý týden plnit úkoly do celotáborové hry, jezdit na výlety a tvořit.

16.7.-20.7. - Horní Měcholupy - "Výletně taneční tábor s Andy" cena tohoto týdne je 2800 Kč.

23.7. -  27.7.  - Malešice - "Pohádkový týden" - týden nejen pro princezny. Během tohoto týdne se náš tábor změní na veliký zámek, kde se budou setkávat nejen princezny, ale i jiné pohádkové bytosti. Děti budou tančit, sportovat a dovádět a to každý den na jiné pohádkové téma. Na konci týdne bude určitě připraven pohádkový bál.

6.8. -  10.8- Horní Měcholupy - "Sportovně výletní týden" -  pro děti bude připraven program sestavený z výletů, her v přírodě a plnění různých sportovně dovednostních úkolů. Děti budou po celý týden plnit úkoly do celotáborové hry, jezdit na výlety a tvořit.

13.8. -  17.8- Malešice - " Máme rádi zvířátka"- v tomto týdnu se děti přenesou do říše zvířat. Čeká je zajímavý program, který bude složen z výletů, povídání o zvířátkách, návštěvy ZOO stanic a plnění zvířecích úkolů.

13.8. -  17.8. - Horní Měcholupy - "Pohádkový týden" -  týden nejen pro princezny. Během tohoto týdne se náš tábor změní na veliký zámek, kde se budou setkávat nejen princezny, ale i jiné pohádkové bytosti. Děti budou tančit, sportovat a dovádět a to každý den na jiné pohádkové téma. Na konci týdne bude určitě připraven pohádkový bál.

TÁBORY JSOU URČENY PRO DĚTI VE VĚKU 5-9 LET. TÁBORY JSOU KAŽDÝ DEN V ČASE 8-17HOD. CENA TÁBORA JE 1790 KČ. POKUD DÍTKO BUDE JEN NĚKTERÝ DEN JE CENA 550 KČ/DEN.

PŘI REZERVACI DO 15.4.2018 JE CENA TÁBORA 1700 KČ.

PRO DĚTI JE KAŽDÝ DEN PŘIPRAVEN PESTRÝ PROGRAM. BUDEME TVOŘIT, SOUTĚŽIT, DOVÁDĚT, VÝLETIT A LUMPAČIT.                                                              

SNAŽÍME SE O MAXIMÁLNÍ POBYT VENKU. TÁBORY JSOU URČENY PRO VŠECHNY DĚTI.                                                                      

ZAJIŠTĚNY JSOU SVAČINKY, OBĚDY, PITNÝ REŽIM, VEŠKERÝ MATERIÁL.

VSTUPY DO OBJEKTŮ NEJSOU ZAHRNUTY V CENĚ.

TÁBORY PROBÍHAJÍ V CENTRUM RARÁŠEK V ZŠ KŘIMICKÁ A V SOKOLOVNĚ MALEŠICE.     

NUTNÁ REZERVACE MÍSTA!!!!!!

PŘIHLÁŠKY NA:

KLUBIKBUDULINEK@SEZNAM.CZ  A TEL: 603 337 509

 

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto