Plán výchovy a péče

 

 

ŠŤASTNÉ DÍTĚ – NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY“

Činnosti jsou během dne přizpůsobovány potřebám a věku dětí. Jsou plánovány a rozvíjeny podle aktuálních možností a potřeb dětí. Je tedy možné, že některý blok bude zkrácen nebo přesunut na jiný termín. Všechny naše chůvy mají dostatečné vzdělání, které si pravidelně doplňují a rozšiřují.

Během školního roku se děti seznamují s tématy:

Moje školka (září) poznáváme školku, učíme se základní pravidla, poznáváme kamarády, začínáme spolupracovat

Roční období (říjen) Podzim Zíma Jaro Léto

Člověk (listopad) Moje tělo Zdraví, nemoci Oblečení Hygiena

Kamarádi (prosinec) Kdo je kamarád? Řešení konfliktů, společné hry a koníčky, přítel v nouzi je přítel opravdu a Vánoce povídání o vánočních zvycích, tvoření dekorací, vánoční besídka, pečení cukroví

Kultura (leden) Moje kniha, návštěva divadla, hraní pohádek,

Povolání (únor) Co je to povolání a jak se získává, řemesla dnes a dříve, hrajeme na lékaře a pekaře

Zvířata (březen) Mláďata, co dělají zvířátka na jaře, domácí zvířata, zvířátka ve volné přírodě

Jaro (duben) co se děje s přírodou na jaře, poznávání mláďátek, rostlin

Rostliny (květen) Květiny, stromy, keře, staráme se o zahrádku

Rodina (červen) Moje rodina, rozloučení se školičkou

Popisky:

Moje školka -  blok, kde se dítě seznamuje s novým prostředím. Poznává nové kamarády, učí se týmové spolupráci. Učí se samostatnosti, pravidlům ve skupině, poznává nové věci.

Roční období - dítě poznává a uvědomuje si zákonitosti přírody, pravidelné střídání ročních období. Vyjmenuje a popíše roční období. Má vlastní vztah k určitému ročnímu období. Porovná daná roční období. Vnímá a přizpůsobuje se změnám v přírodě. Použije správný druh oblečení dle daného počasí. Provádí pozorování přírody a aktuálního počasí.

Člověk - poznáváme základní části lidského těla. Pojmenuje jednotlivé části lidského těla. Zvládá hygienické návyky, vyvíjí sportovní aktivity. Pečuje o své tělo a rozvíjí tělesnou zdatnost. Uvědomuje si svoji existenci a začlenění do společnosti. Vytváří si vztah k okolnímu světu. Chápe, že je součástí přírody.

Kamarádi - děti se dozví kdo je to kamarád a jaké kamarádí máji povinnosti. Uvědomí si, že jsou taky pro někoho kamarády. Učíme se správně zdravit se a se loučit. Děti se učí taky mít rozlišovací schopnosti, nemluvit s cizími lidmi.

Kultura - vstupujeme do světa kultury a umění. Vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchá a sleduje se zájmem literární, dramatické nebo hudební představení. Vyjádří svoje zážitky, zhodnotí vnímané dílo, kulturní akci. Rozvíjí své estetické cítění. Šetrně zachází s knihou.

Povolání - proč rodiče chodí do práce? Pozveme na návštěvu do naší školky několik rodičů, aby se s dětmi podělili o svém povolání. Kde pracovali naší babičky a dědečkové? Co nás čeká po školce? Hrajeme na lékaře.

Zvířata - rozlišujeme typické znaky některých živočichů. Vyjmenuje některé zástupce živočichů. Napodobí zvíře a jeho zvuky. Získává elementární poznatky o způsobu života, užitku i nebezpečí pro člověka. Seznamuje se s prostředím, kde živočichové žijí. Děti si uvědomují živočichy jako součást živé přírody, získávají poznatky o jejich ochraně a významu. Utváří si vlastní vztah ke zvířatům.

Rostliny - dítě pozná některé rostliny, které ho obklopují (ovoce, zelenina, zahradní rostliny, stromy, keře, byliny). Nakreslí rostlinu a umí popsat její hlavní části (květ, list, plod, kořen apod.). Umí se o rostliny postarat, ví, co potřebují k růstu.

Rodina - pevňujeme citové vztahy k rodině a domovu. Učíme se poslouchat rodiče. Dítě dokáže sdělit své jméno a příjmení, jména svých rodičů a sourozenců. Zná některé hlavní příbuzenské vztahy (babička, dědeček, bratr, sestra, bratranec, sestřenice).

Vzdělávací plán DS Medvídci

 MEDVÍDEK TEDDY POZNÁVÁ SVĚT

Děti budou po celý školní rok spolu s medvídkem Teddym poznávat svět. Budeme společně navštěvovat kontinenty a státy. 

Společně si pro Vás připravíme vánoční besídku, která bude spolu s adventní dílnou v prosinci. Od ledna zase budeme pracovat na přípravě besídky ke konci školkového roku.

ZÁŘÍ

 V září se staneme astronauty a prozkoumáme Vesmír.

- Výroba rakety z papíru

- Výroba zeměkoule a planetek  - měsíc, slunce, hvězdičky 

- Povídání o vesmíru

- Tématické básničky, písničky, pohádky 

- Balón – vyrobíme  -  výlet na letiště na letadla https://www.prg.aero/trasy-exkurzi - 30.9.2019

Na konci září přistaneme na planetě Zemi, kterou začneme poznávat tím, že budeme cestovat po jednotlivých zemích – státech. Vyrobíme si balon,kterým budeme vždy přelétávat, zkusíme si vždy zabalit kufr – co by si z nabízených věcí děti s sebou vybrali, každý bude mít svůj pas, do kterého vždy, z každé navštívené země, dostane razítko.

ŘÍJEN

Cestujeme do Japonska. (Asie) 

- Povídání o obyvatelích, o tom, jak vypadají, jaké nosí oblečení, jak žijí

- Malování na japonský klobouk – každý bude mít svůj

- Výroba sushi přímo ve školce ( ovocné a zeleninové )

- Ukázka japonského kimona + zkoušení

- Výroba japonské vlajky – společně 

- Výroba vějíře

- Tematické písničky, pohádky, básničky, tanečky

- Příprava na besídku na konci školního roku

Cestujeme do Ameriky, do města NEW YORK

 -  Výroba vlajky

- Ukázka významných věcí přímo v NY

Výroba hamburgerů a donatů přímo ve školce

- Tématické básničky + písničky

- Výuka street dance – na ukázku se můžete těšit na závěrečné besídce na konci školkového roku J 

Koncem října nás čeká téma HALLOWEN

- Výroba dýní z betonu

- Povídání o Haloweenu

- Tématické básničky, písničky, pohádky, tanečky

- Haloweenská párty přímo ve školce - nocování 1.11. - kdo bude chtít

 LISTOPAD

Čeká nás cesta na Havaj. 

 -výroba havajské vlajky

- výroba havajské sukně + věnce na krk

-nácvik tance KAMIKO HULA

-povídání o zemi, jak to tam vypadá, o obyvatelích

-tematické písničky, básničky, pohádky, tanečky

-příprava na besídku na konci školního roku

Koncem listopadu se vrátíme do České republiky, kde nás bude čekat ještě téma PODZIM.

 - Sběr podzimních listů

- Povídání o tom, proč opadávají, proč se zbarvují

- Půjdeme pouštět draka

- Podívání celkově o podzimu + tématické básničky, výrobky

 PROSINEC

V prosinci zůstáváme v České republice a budeme si povídat o Vánocích u nás.

 - Čert a Mikuláš

- Budeme péct cukroví

- Výroba dárečků pro rodiče

 Tematická výzdoba školky

- Zdobení vánočního stromečku 

- Vánoční besídka + dílna 12.12.2019

LEDEN

Cestujeme do RUSKA

 - Děda mráz

- Pohádka MRAZÍK – výroba čelenek na hlavu

- Tematické jídlo

- Povídání o zemi

- Tematické básničky, písničky

- Tanec Kalinka

- Výroba ruské vlajky 

Na konci ledna přicestujeme zpět, kde si budeme povídat o ZIMNÍCH SPORTECH v ČR.

- Vyrazíme ven

- V případě sněhu – stavění sněhuláka, bobování, koulovačka

- Zkouška bruslení 

- ZIMNÍ OLYMPIÁDA – netradiční zimní sporty 

- Příprava na závěrečnou besídku na konci školkového roku 

ÚNOR

Cestujeme do ITÁLIE + FRANCIE

-   vyrábíme pizzu

-   návštěva zmrzlinárny

-   Výroba tiramisu, ochutnávka sýrů 

-   výroba vlajek obou zemí

-   výlet na Petřín – česká „ Eifelovka „

-   hudba

-   palačinky – děti dělají sami 

-  Benátský karneval – výroba masek 

V průběhu února nás bude čekat ještě VALENTÝN – svátek zamilovaných.

Dětem řekneme, o co se jedná, vyrobíme si Valentýnky, jeden den bude růžový – všichni přijdou v růžovém ( červeném) a vše tento den bude v této barvě ( včetně jídla – přírodní růžové barvivo ), prostě se přeneseme do růžového světa J 

BŘEZEN

Cestujeme do MEXIKA.

-výroba vlajky

-malování na sombrero 

-výroba ponča 

-povídání o zemi, ukázky obrázků

- pěstujeme kaktusy

- výroba kaktusů z kamenů

- tematické písničky, básničky, pohádky, tanečky

Koncem března se vrátíme zpět do naší rodné země, kde si povíme o jaru – kdy začíná, co se na jaře děje, jaká zvířátka se budí, o kytičkách, vytvoříme si pár věcí v jarním tématu, než zase vyrazíme J

DUBEN

Cestujeme do BRAZÍLIE ( Jižní Amerika ) 

- Výroba vlajky

- Karneval – karneval ve školce – brazilský 

- Třpytivé malování na obličej

- Výroba masek na obličej ( čelenky s péry )

- Fotbal v Brazílii

- Fotbalový turnaj J 

- Výroba fotbalových dresů 

Koncem měsíce nás budou v naší zemi čekat také Velikonoce.

- Barvení vajec

- Pečení beránka

- Výroba pomlázky

- Honba za velikonoční nadílkou 

- Tématické básničky, písničky

- Nácvik pohádky O Zajíčkovi

KVĚTEN

Cestujeme do Keni

- Povídání o zemi

- Povídání o zvířatech, safari

- Výlet do pražské zoo

- Výroba afrických přívěsků 

- Výroba vlajky

- Ukázka fotek přímo ze země + vyprávění

- Tvorba afrického jídla

- Vyjížďka na ponících 

- adopce na dálku - začneme přispívat na nějaké dítě

Začátkem května, než odletíme, nás bude čekat ještě den matek – povídání o svátku, výroba dárečků pro maminky. 

 ČERVEN

Party na DEN DĚTÍ.

 Cesta do Rakouska

- Sacher + horká čokoláda

- Vlajka + tematické aktivity 

- Tematický výlet 

 Rekapitulace celého roku, hlavní příprava na závěrečnou besídku.  Závěrečná besídka – 11.6.2020 

Akce pro děti

  • Zápis do našich dětských skupinek

    27.4.2023

    ZÁPIS DO ŠKOLKY NA ROK 2024/2025 byl již zahájen a  aktuálně je 98% kapacity již obsazeno, pokud máte zájem o prohlídku/ rezervaci místa prosím pište na email: skolkazajem@seznam.cz

  • Letní tábory 2024

    10.4.2023

    ZÁPIS NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZAHÁJEN !!! POPIS JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ NALEZNETE V SEKCI TÁBORY 2024

mojeskolicka.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

+420 603 337 509

+420 776 340 201