Školné a stravné

Ceny školkovného od 1.9.2021

ŠKOLKOVNÉ V NAŠICH DĚTSKÝCH SKUPINÁCH:

Měsíční cena docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):

Ceník úhrady nákladů a stravného v DS Rarášek, DS Broučci, DS V parku

 

Měsíční cena docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):

 

Počet dní

Dopoledne

7.15– 13.00 hod.

Celý den

7.15 – 17.00 hod

1 den        

1 800,00 Kč

2250,00 Kč

2 dny

3300,00 Kč

4200,00 Kč

3 dny

4400,00 Kč

5500,00 Kč

4 dny

4800,00 Kč

6400,00 Kč

5 dnů

5300,00 Kč

6900,00 Kč

Cena stravy: 90 Kč / dopoledne/den  nebo 100 Kč/celý den/ . Stravné zahrnuje 1 nebo 2 svačiny, oběd o dvou chodech a denní pitný režim a ovoce ve školce.

Cena stravy je na každý měsíc přepočítávána dle počtu objednaných dní v měsíci. Např., může se stát, že chodíte-li v úterý a čtvrtek, v jednom měsíci může těchto dní být 9, v jednom 7.

Rezervační kauce ve výši 1000 Kč je splatná v hotovosti při podpisu smlouvy a odevzdání přihlášky. Kauce se odečítá po nástupu do školky z první měsíční platby.

Měsíční cena docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):

 

Ceník úhrady nákladů a stravného v DS Medvídci, DS V Džungli, DS Berušky

Měsíční cena docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):

Počet dní

Dopoledne

7.30 – 13.00 hod.

Celý den

7.00 – 17.00 hod

1 den

1 750,00 Kč

2 000,00 Kč

2 dny

2 250,00 Kč

2 500,00 Kč

3 dny

2 750,00 Kč

3 000,00 Kč

4 dny

3 250,00 Kč

3 500,00 Kč

5 dnů

3 750,00 Kč

4 000,00 Kč

 příspěvek na kulturní aktivity ( divadla, zvířátka, akce....) výtvarné tvoření, tanečky/ kroužek jógy - 600 Kč-1200 Kč/měsíc 

každá další hodina mimo provozní dobu je 100 Kč/hod

Cena zahrnuje: pitný režim, dopolední svačinku, ovocné/zeleninové misky každý den, oslavu narozenin dětí, veškerý výtvarný materiál, vstupy do objektů při školkových výletech, divadelní představení, kroužek dětské jógy, logopedický kroužek, angličtinu..............

Cena nezahrnuje: oběd  90 Kč (oběd ) a nebo 100 Kč ( oběd a odpolední svačinka).

Informace k platbám:

Omluvy provádějí rodiče ideálně formou SMS na telefon školky. První den nemoci nevzniká náhrada, dochází pouze k odečtu jídla, pokud je dítko omluveno formou SMS do 16 hod. předchozího dne.

Náhrady za omluvené absence se vybírají v poměru 1:1 (vyjímkou je celotýdenní docházky). Náhradu lze čerpat 60 dní před omluveným dnem a 60 dní po omluveném dni. Nevychozené náhrady propadají, nelze odečíst z platby.

U celotýdenní docházky vzniká v případě nemoci/dovolené právo na platební prázdniny tj. jednou za ½ roku neplatíte v případě nepřítomnosti dítěte v DS týden školkovného. (září – leden + únor – červen).

Ceny školného jsou stanoveny měsíčním paušálem. Měsíční vyúčtování vám bude zasíláno emailem. Platbu prosíme vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně. V případě přerušení docházky a opětovného nástupu do DS je platba 2000 Kč/měsíc  za rezervaci místa.

Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

Komunikace o platbách jen emailem konkrétní školky.

Včasné nahlášení letních prázdnin a dodržení nahlášené docházky.

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto