DS Malešice

Vítáme Vás v DS V Malešicích

V Malešicích si můžete vybírat celkem ze 4 DS.

DS V Zahradě + DS Sluníčka - sídlí na adrese Bacháčkova 13 a to v rodinném domku

DS Medvídci - najdete v ul. Na Palouku 22, kde obýváme malý rodinný domeček

DS V Parku  - je na adrese Akademická 688 v komerčních prostorech obytného domu

DS V Džungli - najdete v ul. U krbu 35, taktéž v rodinném domě

DS  jsou vybavena hračkami a vzdělávacími pomůckami tak, aby se děti cítily jako doma a přitom si formou hry rozvíjely svoje schopnosti a dovednosti. V centrech využíváme zkušenosti,  které jsme získali vedením center a mini školek v Dubči a Měcholupech.

Školičky jsou určeny dětem od 1,5 roku do 5 let preferujícím menší kolektiv dětí a rodinné prostředí. Pro děti je každý den připraven zajímavý program. Tancujeme, zpíváme, cvičíme a učíme se něco nového. Každé pololetí je pro rodiče připravena závěrečná besídka, kde děti předvedou, jak jsou šikovné :-)

Každý měsíc máme pro děti zpracováno jiné téma a na konci měsíce je pro děti připraven výlet, který se váže k tématu měsíce. Do školek jezdí zvířátka, máme pohádková představení, kouzlíme a čarujeme, pořádáme párty, slavíme narozeniny ......prostě u nás se pořád něco děje :-)

Rodiče jsou s prací DS seznamováni  přímo v centru, prostřednictvím emailů,na nástěnce, a díky uzavřené Whatsapp skupině. Rodiče tedy znají aktuální náplň dne, se kterou korespondují výrobky dětí, básničky, pohybová aktivita a další činnosti.

Pro děti je připravován pestrý program. Každý den zařazujeme blok angličtinky, tanečky s lektorkou s taneční skupiny, dětskou jógu, logopedická cvičení,...

Program je koncipován tak, aby děti pobývaly co nejvíce venku. Pro hry venku využíváme především Malešický les a zahrádky našich školek

O děti se ve školičce starají zkušené lektorky a zdravotní sestřičky.

Provoz školky je PO-PÁ od 7:15 hod. do 17:00 hod.

Cíle našich školiček:

individuální přístup ke každému dítěti

vytvořit příjemné domácí prostředí, kam se děti budou těšit

různorodé aktivity - kreslení, sport, zpívání, tancování - inspirujeme se osnovami pro mateřské školky

při práci postupujeme podle osnov vytvořených pro děti ve věku 1,5-4 roky

rozvíjení osobnosti dětí

logopedická cvičení

příprava na plynulý a bezproblémový přechod Vašeho dítěte do mateřské školky

pořádání výletů a kulturních programů pro Vaše děti - karneval, divadýlko, soutěže, oslavy narozenin, poznávání přírody

ZÁPIS DO ŠKOLKY NA ROK 2024/2025 zahájen a  98% kapacity je již obsazeno, pokud máte zájem o prohlídku/ rezervaci místa prosím piště na email: skolkazajem@seznam.cz

Akce pro děti

  • Zápis do našich dětských skupinek

    27.4.2023

    ZÁPIS DO ŠKOLKY NA ROK 2024/2025 byl již zahájen a  aktuálně je 98% kapacity již obsazeno, pokud máte zájem o prohlídku/ rezervaci místa prosím pište na email: skolkazajem@seznam.cz

  • Letní tábory 2024

    10.4.2023

    ZÁPIS NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZAHÁJEN !!! POPIS JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ NALEZNETE V SEKCI TÁBORY 2024

mojeskolicka.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

+420 603 337 509

+420 776 340 201