Podpora z ESF

 

Opz_barevne

Dětská skupina V Parku

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008406

Doba realizace projektu - 1.5.2020 - 30.4.2022

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Praha. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě 20 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.


Název projektu: Dětská skupina Měcholupský Rarášek

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008561


Doba realizace projektu: 1. května 2020 až  30. dubna 2022


Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Praha.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě  v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě  20 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Název projektu: Dětská skupina Broučci

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008606

Doba realizace projektu: 1. října 2018 až  30. září 2020


Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Prahy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě 9 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Název projektu - DS Berušky

Registrační číslo -  CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014852 

Doba realizace projektu - 1.8.2019 - 30.6.2022

Účelem dotace je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě 6 míst.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Prahy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto