Podpora z ESF

 

Opz_barevne

Název projektu - Dětská skupina V Parku, provozovatel: Dubečský Budulínek z.s.

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016136

Doba realizace projektu - 1.5.2020 - 30.4.2022     

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Praha. 


Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě 20 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.


Název projektu -Dětská skupina Měcholupský Rarášek, provozovatel: Dubečský Budulínek z.s.

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016137


Doba realizace projektu: 1. května 2020 až  30. dubna 2022


Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Praha.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě  v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě  20 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Název projektu - Dětská skupina Broučci, provozovatel: Senior Life z.s

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016995

Doba realizace projektu: 1. října 2020 až  31. března 2022 


Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Prahy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě 12  míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Název projektu - DS Berušky, provozovatel: Senior Life z.s. 

Registrační číslo -  CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014852 

Doba realizace projektu - 1.8.2019 - 30.6.2022

Účelem dotace je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.

DS je uzavřenou firemní skupinou.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě 6 míst.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Prahy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto